ЧЕСТИТКА: Далавера с поръчка за 135 млн. фалира ВиК-Пловдив

0

След като от година насам пловдивското ВиК дружество е на ръба на финансова пропаст, една нова финансова санкция вероятно ще го бутне окончателно. Става дума за финансова корекция от над 20 млн. лв., наложена от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ заради нередно възложена обществена поръчка.

Договорът засяга един от най-големите проекти в Пловдив – Южният обходен колектор, на обща стойност 134.7 млн. лв. Новата корекция е наложена за избора на изпълнител на най-голямата част от договора: ДЗЗД „Еко проект – Пловдив“, пише „Капитал“.

Краткото описание на корекцията е за „Нарушения в документацията за обществени поръчки“. Според ОПОС конкурсът е проведен незаконосъобразно и дейностите са възложени на изпълнител, който не отговаря на установените изисквания на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Финансовата корекция е в размер на 25% (или максималният възможен размер на наказание) – 20.3 млн. лв., и в момента се обжалва от дружеството.

Договорът и неговите изпълнители

Това е най-голямата поръчка по целия договор на ВиК, която обхваща дейности по Южния обходен колектор на стойност 69,1 млн. лв. Дейностите са дадени на „инженеринг“, което значи, че победителят отговаря за проектиране, строителство и авторски надзор на обекта.

Изпълнител е ДЗЗД „Еко Проект – Пловдив“ с участници: „Интерхолд“, „ТЕС кънстракшън груп“ (по настоящем „Парсек билд“) и „ВиК Инфраструктурно проектиране“.

Дейностите в договора са за реконструкция на водопроводи с дължина 10,9 км, от които 4720 метра главни клонове, а 6244 второстепенни. Частта обхваща и „отвеждане и пречистване“ по 12,6 км. мрежа, от които реконструкция на 5,9 км. периферни колектори, изграждане на нов участък на периферен колектор с дължина близо 5 км и реконструкция на разтоварващ колектор. Дейностите по договора включват още реконструкция на бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Царевец“, Кукленско и Асеновградско шосе.

В конкретния случай става дума за изискванията за представяне на концепция за извършването на дейности, линейни графици и разпределения на работните процеси, които са били в три различни форми за оценка. От управляващия орган смятат, че т.нар. надграждащи елементи и формулирането на фактори за оценка дава неограничена свобода на възложителя и липса на гаранция за реална конкуренция при участниците, което от своя страна дискредитира избора и поставя избрания участник в изгодна позиция.

С други думи, използван е старият похват за подбиране на участник не по строго технически и ценови параметри, а по свободните съчинения, които изпълнителите правят, за да описват как ще си организират работата.

Историята на проблемите

Извършената от УО проверка на документацията е трета поред, а санкцията е ревизия на наложената при предходните проверки корекция от 5% (близо 4 млн. лв.) върху същия договор и същата обществена поръчка.

„Определена е финансова корекция в размер на 25% по договор № КС-02-07/31.03.2021 г. с ДЗЗД „Еко Проект – Пловдив“ в резултат на извършен одит от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, посочиха в отговор за „Капитал“ от Министерството на околната среда. „Определената финансова корекция се обжалва от бенефициента и към момента е в съдебна фаза“, се допълва в отговорите.

Това е второто дело, заведено от ВиК – Пловдив, в опит да избегне сериозните санкции. Първата финансова корекция (на стойност 4 млн. лв.) обаче беше потвърдена от Административния съд в Пловдив през месец май. От водното дружество потвърдиха за „Капитал“, че „предстои решението на пловдивския съд по първата финансова корекция да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС) в законоустановения за това срок“.

Мащабният проект за колектора включва още един ключов за Пловдив ремонт – този на довеждащия водопровод от пречиствателна станция „Юг“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“, гр. Пловдив. Той също се изпълнява на инженеринг. По него ще се реконструира ново трасе с дължина 3,6 километра. Изпълнител на този обект и тази поръчка е „Драгиев и Ко“ ООД, а общата стойност на дейностите е 3,2 млн. лв. без ДДС.

Третият обект също е от голямо значение за пловдивчани. Той обхваща реконструкция на 3,8 километра от довеждащия водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“. Изпълнител на инженеринг е отново пловдивското дружество „Драгиев и Ко“, а стойността е 3 269 800,00 лева без ДДС.

Справка в Информационната система за управление на еврофондовете показва, че това не е единствената корекция на ВиК – Пловдив, по този проект. По по-малките договори за изпълнение на водопроводи с „Драгиев и Ко“ също има наложени финансови корекции, които са атакувани в съда. Едната от тях дори е отменена и за нея вече не се вижда стойност, а втората е за 163 хил. лв.

Общата стойност на всички наложени до момента финансови корекции по целия договор е малко над 23,6 млн. лв., като всички се оспорват в съда, а проверките по изпълнението на договора от страна на УО продължават.

Наложените корекции и последвалите ги обжалвания засега нямат отражение върху изпълнението на дейностите по проекта. „Нямаме забавени плащания и работата по обекта върви в установените срокове, без да се налага спиране“, посочи за „Капитал“ собственикът на „Парсек груп“ Бончо Бонев.

ВиК на ръба

Не толкова оптимистично обаче гледат на санкциите от Министерство на регионалното развитие, които са принципал на „Български ВиК холдинг“ и неговите оператори. „В случай че ВАС потвърди налагането на финансовата корекция в пълния ѝ размер, това би се отразило сериозно на финансовото състояние на дружеството. Предмет на допълнителен анализ са въпросите как евентуалните негативи биха могли да бъдат компенсирани от ВиК оператора и за какъв период“, посочиха за „Капитал“ от МРРБ.

Като прибавим към това и фактът, че предходната финансова година приключи за ВиК – Пловдив, със загуба 14 млн. лв., ситуацията за дружеството наистина не изглежда добре.

Подозрения за злоупотреби и в други ВиК проекти и оператори и нагласени търгове дори отидоха в европрокуратурата, след като Министерство на околната среда (МОСВ) откри, че ВиК операторите сключват договори с изпълнители, които не отговарят на изискванията в процедурите, което ще наложи финансови корекции за около 90 млн. лв.

Колекторът и неговите проблеми

Проектът за южния обходен колектор на Пловдив е част от програмата на ВиК – Пловдив, за над 137 млн. лева, като за самия град тя е разделена на три позиции. Частта с реконструкцията на южния обходен колектор е най-мащабната и най-скъпата. Дейностите по него са за над 80 млн. лв.

Ремонтните дейности по реконструкцията на колектора стартираха през октомври 2022 година. Дължината на целия обходен колектор е над 12 км, а почти по цялото трасе преминава под улична инфраструктура. До края на 2024 година пък трябва да приключат всички дейности. Всичко това постави градската среда пред редица неприятности и създаде сериозни проблеми с трафика поради затварянето на ключови улици и булеварди.

И до този момент южният квартал на града е напълно блокиран и разкопан, а реорганизацията на движението продължава вече повече от 5 месеца. Ситуацията през летния сезон е по-спокойна, но с настъпването на новата учебна година и завръщането на хората в града отново се очакват сериозни задръствания и проблеми.

В същото време проблемите по довършването на ремонтите са повече от очакваното и опасността от неспазване на сроковете не е никак малка. „Имаме доста по-сериозни проблеми от финансовите корекции, които пречат на работата ни“, заяви за „Капитал“ единият от изпълнителите – „Парсек груп“, имайки предвид отнемащите време процедури, свързани с проектирането.

Именно отчуждителните процедури и неправилното проектиране още от самото начало помогнаха за обявяването на проекта от кмета Здравко Димитров за „изначално сбъркан“.

Забавянето на работата по подземната инфраструктура спира и дейностите по наземната – приключването на важния уличен пробив „Модър – Царевец“ за свързването на районите „Южен“ и „Западен“ също замря.

Освен всичко това на проверка от страна на УО подлежи и цялостното приключване на проекта. „Управляващият орган може да извършва и проверки на място за дълготрайност и устойчивост на инвестициите. При тях се следи за наличието на значителни промени, които биха могли да засегнат естеството, първоначалните цели или условията за изпълнение на проектите“, посочиха в отговор от УО.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.