Чудо! Данъчните връщат до 600 лв. на дете, ако….

0

Истинско чудо! Работещите родители могат да получат до седмица до 600 лв. за дете от държавната хазна, ако не са ползвали облекчението за деца чрез работодателя си. От Националната агенция за приходи (НАП) дадоха старт на кампанията за подаване на годишните данъчни декларации за доходите на хората от миналата година. А чрез подаване на декларацията може да бъдат ползвани и различни данъчни облекчения.

Декларация в НАП трябва да подаде всеки, който през 2023 г. е получил някакви облагаеми доходи извън работната заплата. Предполага се, че в началото на кампанията първи ще подадат данъчните си декларации хора, които искат да ползват някое облекчение и искат бързо да получат парите си. Създадена е организация и декларации с искания за ползване на данъчни облекчения се обработват бързо – в рамките на 3-7 дни, каза Боряна Георгиева, шеф на Дирекция “Обслужване” в НАП. В този срок реално хората могат да получат парите от хазната. По закон срокът за обработка на декларациите и превеждане на парите е до един месец, но реално всичко това става по-бързо.

Размерът на данъчното облекчение за родителите е както през миналата година. За едно дете годишният облагаем доход може да бъде намален с до 6000 лв., за две деца с до 12 хил. лв., а за три и повече деца с до 18 хил. лв. Тъй като данъкът върху доходите е 10 на сто, реално дължимият данък за доходите от миналата година може да бъде намален с до 600 лв. за едно дете, с до 1200 лв. за две деца и с до 1800 лв. за три и повече деца. Ако родителят е плащал текущо данъка върху доходите си през миналата година, сега тези пари ще му бъдат възстановени от хазната.

За деца с увреждания годишният облагаем доход може да бъде намален с до 12 хил. лв. Важно за родителите е да знаят, че облекченията за деца и за деца с увреждания са различни и може да бъдат ползвани едновременно. Тоест, за дете с увреждания единият от родителите може да ползва облекчението да деца и да намали годишния си данък с до 600 лв., а освен това да намали данъка си с още до 1200 лв. като ползва и облекчението за деца с увреждания. Възможно е единият от родителите да ползва едното облекчение, а вторият родител – другото.

По принцип всяко от данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания може да бъде ползвано само от един от родителите. Но ако годишният доход на този родител не е достатъчен, за да ползва облекчението в пълния му размер, остатъкът може да бъде ползван от втория родител. Например в семейство с три деца майката за година има облагаем доход от 15 хил. лв. А законът позволява тя да намали облагаемия си доход с 18 хил. лв. В този случай тя може да ползва 15 хил. лв. от облекчението, а с останалите 3000 лв. годишния си доход може да намали бащата.

Част от родителите може да са ползвали облекчението за деца текущо през миналата година, като всеки месец облагаемият им доход е бил намаляван с до 500 лв. В този случай сега те няма нужда да подават данъчна декларация, ако имат доходи само от заплати. Други пък може да са поискали да ползват облекчението наведнъж, но отново чрез работодателя. През настоящия месец те получават парите за облекчението от работодателя, отново без да е необходимо да подават годишна данъчна декларация. А работодателят ще приспадне платените на работниците пари от своите задължения към държавния бюджет.

Много важно условие е родителят, който иска да ползва облекчението, да няма стари просрочени задължения към държавната хазна към момента на подаване на данъчната декларация. Ако родителят има стари задължения, въобще няма да може да ползва облекчението. Затова е добре преди подаване на данъчната декларация човек да провери през сайта на НАП дали има стари задължения, включително и неплатени глоби на КАТ, които са предадени за събиране на приходната агенция.

 Това може да стане онлайн с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Ако родителят има просрочени стари задължения, трябва да ги плати, преди да подаде годишната декларация за доходите си.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.