КРИЗА: София затъва в боклуци

0

Има потенциален риск София да преживее нова криза с боклука в следващите 3 години, ако не се вземат спешни мерки. Това установи проверка на новия мениджмънт на Столичния завод за третиране на отпадъци (СПТО). Изводът от проверката е, че управлението на отпадъците е било неефективно през последните години.

За 2023 г. СПТО е произвел два пъти по-малко количества RDF (гориво, което се получава от преработката на твърди битови отпадъци) спрямо капацитета си. Най-честата му употреба е за захранване на горивни пещи в циментовите заводи или за производство на топлинна или електрическа енергия.

По документи, заводът трябва да произвежда 185 000 тона RDF, а реално произведените количества за 2023 г. са по-малко от 80 000 тона. За 2020, 2021 и 2022 г. от произведените близо 555 000 тона RDF едва половината 229 000 тона са предадени за изгаряне. Това означава, че за три години са оползотворени едва 41% от произведеното количество гориво от преработени отпадъци, а остатъкът се депонира в депото за необработени отпадъци.Започнало е запълването на последната клетка за депониране на отпадък по-рано от планираното.

По проект капацитетът на последната клетка за складиране на отпадъци може да се използва за 6 години. Изчисленията обаче показват, че тя е със значително по-малък капацитет и ще се запълни много по-рано. Изграждането на нови клетки ще отнеме повече време, отколкото за запълването на съществуващата. Времето зa отчуждителни процедури, проектиране и изграждане отнема около 4 години и ще струва около 21 млн. лева, каквато е била стойността за клетки 3 и 4.

Една от основните причини за предварителното запълване на депото е недоброто управление на процесите за производство на RDF и като резултат – ниското му качество.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че предишното ръководство на Столична община е подписало в началото на юни 2023 г., а след това прекратило през септември, договори за продажба на RDF. Причината – невъзможност за финансиране. Това оставя СПТО с един единствен договор по оползотворяване на RDF, като дори и той не може да бъде изпълнен в неговата цялост заради лошото качество на RDF и системните проблеми в работата на предприятието.

През декември новото управление на завода въведе мерки, които повишиха с 35% оползотворяването на RDF в сравнение с целия ноември.

“Въпреки взетите мерки сме изправени пред абсурдната ситуация да трябва да намалим производството на RDF, защото няма на кого да го предоставяме. Предвиждаме стартиране на нова обществена поръчка за RDF и работим активно за повишаване на неговото качеството.

По този начин ще намалим цената и ще постигнем оползотворяване на всички количества, а не само 41%, както се е случвало през последните 3 години. През последните седмици на 2023 г. стабилизирахме процесите в производството и започна въвеждането на мерки, които доведоха до подобряване на качеството на RDF горивото”, каза Николай Савов, временно изпълняващият длъжността директор на предприятието за третиране на отпадъците.

Въпреки месечните доклади, алармиращи за множество проблеми на системата за управление на процеса, до предишното ръководство на Столичната община не е обърнато внимание с години и не са предприети мерки за неговото подобряване. Това обяснява и лошото качество на произвеждания RDF, който оползотворяващите фирми отказват да приемат. Оползотворяването на RDF с ниско качество е много по-скъпо, защото фирмите са принудени да извършват повторно третиране на отпадъка.

Първата проверка, която кметът на столицата Васил Терзиев след встъпването си в длъжност назначи и която доведе до смяна на ръководството, беше тази на СПТО. Терзиев разпореди и вътрешен одит, който да изследва цялостното състояние и управление на стратегически важния за София завод. Одитът ще приключи в началото на януари и изводите в него ще бъдат публично представени.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.