Отчет: София има 438 милиона лева

0

Наличните средства по сметки на Общината към 31 октомври т.г. са в размер на 438 млн. лева, съобщава на страницата си във Фейсбук досегашният заместник-кмет на София по финанси Дончо Барбалов, който публикува кратко обобщение за финансовото състояние на Столичната община.

Приходите от местни данъци и такси към 31 октомври са в размер на 810 млн. лв., или 86,7% от годишния план. Събраните средства са със 76,6 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 г., информира Барбалов.

Рейтингът на Столичната община, потвърден от рейтинговата агенция Стандарт енд Пуърс (S&P) през есента на тази година, е BBB със стабилна перспектива и равен на този на държавата.

През юли тази година Общинският съвет прие внесената от мен Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024 – 2028 г., припомня Барбалов. Той посочва, че документът дава допълнителна гаранция за запазване на политиката на финансова дисциплина и привличане на заемни средства само за инвестиционни и стратегически за Общината нужди.

В проекта на бюджет за 2024 г., в частта „общински приходи“, са предвидени приходи от данъци и такси в размер на 934 млн. лв., информира Барбалов. В проекта на Капиталова програма за 2024 г. са включени т.нар. преходни обекти в общ размер на 509 млн. лева. Това са обекти, които се изпълняват през текущата година и чието изпълнение се очаква да продължи през следващата.

В план-сметката за чистотата за 2024 г., планираният размер в разходната част за 2024 г. е в размер на 284,9 млн. лв., информира още Барбалов.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.