Отровител на рибата в Родопите остана ненаказан

0

Максимата, че в България не се откриват виновници за престъпленията, поради което остават ненаказани, бе опровергана. Оказа се, че наказание няма дори след като виновникът e намерен, пък и сам не отрича провинението.

Парадоксалният случай е от Смолян. Касае замърсяването на река Черна на 19 срещу 20 август 2023 г. Хиляди измрели риби изплуваха на брега, като това бе само епизод от поредица замърсявания на родопски реки през годината.

Проверката на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ установява като виновник за произшествието в Черна местното ВиК. Заустени били непречистени битово-отпадъчни води от градския колектор. Не е имало разрешително за заустване. Някои от нормите след увреждането са завишени 20 пъти. На междуинституционална среща шефката на ВиК-Смолян Румяна Янчевска признава гафа, макар успоредно да сочи като причина и ВЕЦ-Устово. Тъй или иначе е наложена 3000 лв. глоба на водното дружество. То обжалва.

Видно от решението състав на Смолянския районен съд изцяло признава щетите и източника. Обаче поради сгрешена дата в документите на басейновата дирекция счита, че е извършено съществено процесуално нарушение. Отменя санкцията. Датата се оказва важната в казуса.

Ето извадка от съдебното решение, която недвусмислено показва, че магистратите са пределно наясно кой-как е замърсил. (Текстът визира ВиК-дружеството; чрез многоточията са премахнати бюрократични термини и пояснения – б.а.): „В случая съдът приема за безспорно, че е стопанисвало градския събирателен колектор (…) и след заустване на отпадъчните води от колектора (…), за което е нямало издадено разрешително (…), е допуснато замърсяване (…). Замърсяването на водите е установено чрез изпитване на взетите проби (…), като за съдът няма съмнение относно тяхното надлежно вземане. По изследваните показатели безспорно е установено превишение (…). По тези съображения съдът приема по делото за безспорно установено, че жалбоподателя е извършил вмененото му (…) нарушение“.

А какво e „същественото процесуално нарушение“, поради което глобата пада? Ами то е, че актът е издаден на 5 септември, обаче наказателното постановление е с дата 24 август – то няма как да е по-ранно от акта. Както и да се мисли, става дума за техническа грешка при изписване на месеца на постановлението.

Съдебният състав, вижда се, също разбира това и отбелязва, че „в наказателното постановление актът е от 5 септември“ – ясно е, че хронологично вече има акт, щом е посочен в постановлението. Но в крайна сметка приема, че нещата са опорочени, включително защото се „препятства (…) възможността на наказаното лице да разбере за какво точно нарушение е обвинено“ – т.е. ВиК няма да разбере защо е глобено.

„Ще обжалваме. Просто е сбъркан месеца. Техническа грешка“, коментираха от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ пред „Сега“. „Техническата грешка може да бъде установена например с разпит на свидетели – да се разбере кога е връчено постановлението. Но това не е направено“, реагира гневно рибарското сдружение „Олимпик 2022“, което разбираемо от самото начало взе присърце темата.

А че ВиК чувства отговорност по казуса личи и от факта, че смята да съдейства за новото зарибяване. То ще се проведе през април, като дружеството дава за целта 2500 лв. – почти колкото глобата:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=408170478570947&set=a.150810824306915&type=3&ref=embed_post

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.