Промени в закона ударят автоизмамниците

0

На измамниците ще им става все по-трудно. Поредни нормативни промени, вече обнародвани в Държавен вестник, предвиждат в информационната система на нотариусите занапред да се качват още два типа документи – пълномощните за сделки за превозни средства и за представителство пред НАП. Целта е да се затегне контролът и да се предотвратяват измамите.

Документите, заверявани от нотариусите, се събират в електронна мрежа, наречена „Единство“. Системата заработи през 2009 г., като постепенно обхватът ѝ се разширява. Първоначално в нея влизат  данни за изповяданите имотни сделки, завещания и други разпореждания с недвижими имоти.

По-късно се включват извлечения от нотариално удостоверени документи, които се представят при вписване и заличаване на фирми в Търговския регистър, извлечения от пълномощни за извършване на действия пред банка, сканирани копия на договори за прехвърляне на собствеността на МПС-та и др.

Достъп до огромната и обогатяваща се база данни имат както самите нотариуси, така и МВР, НАП и останалите държавни институции. Служителите могат да правят в реално време необходимите им документални справки в „Единство“.

Сега с допълнението в наредба №32 за служебните архиви на нотариусите ще може да се правят и проверки за автентичността на представяни пълномощни при сделки за коли и ремаркета, вкл. и при регистрация в КАТ, а също и на документи за представителство пред НАП.

В мотивите вносителят на промените – Министерството на правосъдието, пояснява, че занапред служителите на НАП ще могат да проверяват в системата на нотариусите дали адвокат или друго лице, което от името на фирма претендира за възстановяване на ДДС например, наистина е оправомощено за това.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.