Проверка откри странни повишения в ключов съд

0

В Софийския апелативен съд (САС) има съдии, които са командировани толкова отдавна, че се създава основателно съмнение за повишаване без конкурс въз основа единствено на субективната оценка на шефката на съда Даниела Дончева. Дългото командироване може да постави под съмнение независимостта на съдиите. Това са част от констатациите от проверката, направена от Върховния касационен съд в САС, след като магистрати от Софийския градски съд алармираха за безпринципни командирования.

Проверката установява, че Дончева спазва буквата на закона, но не и духа му. Командировките са необосновано дълги, а заповедите за командироване не са мотивирани. Иначе правила има – качени били на вътрешния сайт на съда в папка „Административен секретар“.

По принцип чрез командироване от долната инстанция се запълват свободните места в даден съд, когато по някаква причина те останат свободни, а няма обявен или приключил конкурс (За конкурсите отговаря Висшият съдебен съвет). Командироването става по волята на административния ръководител.

Магистрати неведнъж са алармирали, че то е начин съдии и прокурори да бъдат държани на каишка и да изпълняват волята на шефовете си под страх да не бъдат „разжалвани“ в по-ниското ниво и да загубят повишението си. А то, макар и временно, понякога продължава с години. Повече от 1/3 от съдиите в САС – 37, са командировани. Има съдебни състави, в които мнозинството се формира точно от съдии, които са временно в САС по волята на председателя. В сигнала на градските съдии се споменават случаи на командироване, които надвишават 5 и достигат до над 10 години. Тези случаи учудват и проверяващия екип. Освен това се оказва, че в САС има състави и само от командировани съдии.

Върховните магистрати отбелязват още, че в Наказателното отделение на САС работата намалява, там са постъпили и 10 магистрати от закрития спецсъд. Затова и поставят под въпрос нуждата да се командироват нови хора от градския съд.

Още в средата на октомври „Сега“ изпрати въпроси до Даниела Дончева, но до момента няма никаква реакция от нея.

Докладът на тримата зам.-председатели на Върховния касационен съд, които са правили проверката в САС, завършва с препоръки да се преразгледат командировките, както и заповедите за „качване“ на съдии без конкурс да се мотивират. Тепърва ще стане ясно дали Дончева ще се съобрази с това.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.