В 12 без 5: Властта обяви 2 мегатърга за ВЕИ с батерии – общо 535 млн. лева

0

В 12 без 5, дни преди сглобката в този ѝ вид да сдаде властта, Министерство на енергетиката обяви два мегатърга за изграждане на нови ВЕИ мощности с локални системи за съхранение на енергията. Безвъзмездното финансиране за двете схеми е в размер на 535 млн. лв., като с двата мегатърга енергийното министерство се опитва да навакса сериозно изоставане по националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Според първоначалните планове по ПВУ следваше да бъдат проведени общо 5 търга за изграждане на нови производствени мощности от възобновяеми източници с общ капацитет от 1425 MW и 375 MW системи за съхранение на енергията.

Производственият капацитет бе разпределен равномерно – 285 MW за всеки един търговете и 75 MW системи за съхранение. Подготовката на процедурите обаче закъсня и се стигна до окрупняване, а после условията за предоставяне на финансирането бяха върнати за цялостна преработка след скандал в НС и силно ограничителни условия към потенциалните кандидати.

След тези корекции сега енергийното министерство предлага два още по-окрупнени търга. Единият е за по-малки проекти от 200 кW до 2 MW, като по него се очаква да бъдат изградени общо 200 MW нови производствени мощности със 100 MW капацитет на системите за съхранение. Безвъзмедното финансиране в размер на 107 млн. лв. по тази процедура е само за системите за локално съхранение на енергия, като се допуска по това перо максимална помощ от 35 млн. лв. и минимум 50% съучастие. Останалата част от проекта се финансира самостоятелно от кандидатите.

Вторият търг е за по-големи проекти – над 200 kW без горна граница, като тук ще се финансират общо 940 MW нови производствени мощности. Максималният размер на безвъзмездно финансиране на локалните системи за съхранение по тази процедура е 58,7 млн. лв., като и тук парите са само за частта от проекта с изграждане на системи за локално съхранение с минимум 50% съфинансиране на тези разходи.

Прегледът на условията за кандидатстване показва, че финансовите изисквания към кандидатите са преработени и значително намалени спрямо първоначалните ограничителни изисквания, довели до спорове и скандали в НС. Крайният срок за представяне на проекти е 12 юни, 2024 г.

От одобрените кандидати се изисква да са си извадили всички необходими разрешения за строеж най-късно до 31 март, 2025 г., а новите мощности трябва да са въведени в експлоатация най-късно до 31 март, 2026 г. Изграждането на локални съоръжения за съхранение на енергията от възобновяеми източници е ключово с цел създаване на възможност за балансиране на това производство.

Ако процедурите минат безпроблемно, енергийното министерство вероятно ще успее да навакса изоставането и да спаси средствата по тази част от плана за възстановяване.

Първият търг за нови 285 MW мощности с капацитет за съхранение от 75 MW трябваше да бъде обявен още в края на 2022 г., но предаването и одобряването на плана за възстановяване се забави. За 2023 г. бяха планирани други два търга за по 285 MW ново производство от ВИ. Обявяването на първи търг по тази линия е и едно от условията за получаване на второ плащане по ПВУ.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.