АДФИ спипа кмет в издънка за 8 милиона лева!

0

След извършена проверка Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е съставила акт на предишния кмет на община Ловеч Корнелия Маринова относно провеждане на обществената поръчка за избор на изпълнител за изграждане на площадка за депониране – клетка №2 – етап I – от Регионалната система за управление на отпадъците и договор за строителството, съобщават от общинската администрация.

Констатирано е нарушение на бюджетната дисциплина от страна на кмета Маринова. Съгласно разпоредба от Закона за публичните финанси не се допуска извършване на разходи, натрупването на нови задължения и поемане на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

При проверката инспекторите са установили, че към датата (15 август 2023 г.) на сключване на договора за изграждането на клетка №2 с избрания изпълнител е поет ангажимент за разходи на стойност близо 8 милиона лева. Тези средства не са планирани в бюджета на Общината за реализиране на обекта. Самият бюджет за 2023 г. е приет от общинския съвет през септември м.г. Инспекторите посочват и че изграждането на клетка №2 не е включено и в капиталовата програма на общината за 2022 г.

БТА припомня, че настоящият кмет на Ловеч Страцимир Петков  сигнализира в началото на годината Върховната касационна прокуратура и Окръжната прокуратура – Ловеч за липсата на осигурено финансиране към момента на подписването на договора и към датата на откриването на строителната площадка. Финансовата инспекция на АДФИ е във връзка с постановление на Окръжната прокуратура.

Междувременно строителството на площадката е спряно с Акт 10. Досега изпълнителят е издал фактури за 3,9 милиона лева. Средствата за разплащане по тях са заложени в капиталовата програма на Общината за 2024 г. Този месец със средства от целевата субсидия за капиталови разходи са платени 3,1 милиона лева.

Довършването на клетка №2 е сред обектите, одобрени за финансиране по инвестиционната програма за общински проекти от държавния бюджет.

През февруари Страцимир Пенков прекрати обществена поръчка за изграждане на сепарираща инсталация към регионалното депо за отпадъци за над 7,7 милиона лева. Поръчката бе обявена през септември миналата година от тогавашния кмет на общината Корнелия Маринова.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.