ГИТ поиска фалита на 12 фирми, колко работници остават на улицата?

0

Главната инспекция по труда предупреди, че ще засили проверките за спазване на трудовото законодателство. Специален фокус на контрола ще са проблемите, свързани със заплати, извънреден труд, работа на черно. 

ГИТ отчита, че от началото на годината е получили десетки хиляди оплаквания от ощетени работници и служители и голям процент от тях са се оказали напълно основателни. След проверките в периода януари – юли некоректни предприятия са  изплатили почти над 2.6 млн. лева. За този период инспекцията е установила 66 940 нарушения по трудовите правоотношения, като 14 348 са свързани със заплащането на труда и конкретно 2707 бр. от тях се отнасят до задължението на работодателя за начисляване и плащане на трудовите възнаграждения, уточняват от ГИТ.

Тежки последствия

Инспекцията по труда от няколко години има правомощия да иска обявяване във фалит на фирми, които бавят възнагражденията за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите. От началото на годината тя е подала 12 искови молби за започване на процедура по несъстоятелност. Внасянето на искови молби в съда позволява на работниците, които напразно са си чакали заплатите, да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания.

В резултат на действията на ГИТ две от дружествата вече са обявени в несъстоятелност. Има и един оттеглен иск, тъй като работодателят е платил задълженията си към персонала.

Фирмите, които вече са обявени във фалит, са  „Стабил 333“ ЕООД и „И ВИ УАЙ МЕДИА“ ЕООД. Съдебните решения и за двете са от 1 август. 

Нарушенията, свързани със забавени възнаграждения и обезщетения, са основание за отстраняване на участници от обществени поръчки, напомнят още от Инспекцията по труда.  И обясняват, че фирмата все пак може да изчисти името си и да се включи в търг или конкурс по ЗОП, ако си изчисти задълженията към персонала.

След представяне на доказателства за изплатените пари кандидатът за обществената поръчка може да получи удостоверение за липса на нарушения. Доказателствата трябва да бъдат представени в дирекцията, която е установила нарушенията, уточняват от ГИТ.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.