Липсват 1000 лични лекари и 29 000 сестри

0

У нас липсват около 1000 общопрактикуващи лекари, драстичен е недостигът на медицински сестри – над 29 000, броят на психиатрите трябва да се увеличи с близо 70%, а акушерките трябва да са с 2000 повече. Това сочат данни от проучване за недостига на медицински кадри у нас, изготвено по поръчка на Съвета за икономически анализи при Министерския съвет.

Според експертите броят на лекарите на всеки 100 000 души население у нас е леко по-висок от средния за Европа, но главният проблем е, че те са неравномерно разпределени. Според Световната здравна организация проблемът се задълбочава навсякъде по света, като се очаква през 2030 г. недостигът на световно ниво да достигне 15 млн. медицински специалисти.

Причините, които открояват изследователите са няколко. Търсенето на здравни услуги се е увеличило значително в световен план поради нарастване броя на населението, по-дългата продължителност на живота, повишаването на здравната култура и постигнатото по-добро благосъстояние. Противно на очакваното, дефицитът става все по-осезаем и в Европейския съюз заради конкуренцията между отделните държави по отношение на задържането на специалистите.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.