Митниците дават 6 млн. за изгаряне на конфискуваните стоки

0

Агенция „Митници“ търси фирма, която да унищожава конфискуваните от нея стоки. Обществената поръчка е с прогнозна стойност 5 092 200 лв. без ДДС, т.е. над 6 млн., и е за срок от три години.

Първата обособена позиция е за унищожаване на тютюневи изделия, иззети, отнети или изоставени в полза на държавата за нарушения на Закона за акцизите и данъчните складове. Унищожаването може да се извършва чрез шредиране – изсипване на съдържанието на опаковките на лента за раздробяване, след което полученият отпадък се подава за изгаряне, или чрез директно изгаряне без раздробяване, без остатъчни продукти. Приблизително количество тютюн и тютюневи изделия за унищожаване е 750 000 кг. Стойността на тези дейности възлиза на 536 250 лв.

Вторият вид стоки, които митниците ще предават за унищожаване, са твърди енергийни продукти. Твърдите горива включват въглища, дървесина, нефтошисти, торф и др. Приблизително количество за унищожаване през периода на изпълнение на поръчката е 225 000 кг., като то може да бъде увеличено с допълнително споразумение. Стойността на тази обособена позиция е 160 875 лв. без ДДС.

Последният вид стоки за унищожаване са енергийни продукти, алкохолни напитки, лекарствени средства и медицински консумативи, разнообразни химически продукти и лабораторни проби. В тази графа влизат продукти за растителна защита – инсектициди, фунгициди, хербициди, както и репеленти, изкуствени торове, перилни препарати, индустриални химикали и отпадни химически продукти.

„Списъкът на изброените продукти не е изчерпателен, поради разнообразието на химическите продукти, подлежащи на унищожаване“, посочват от агенция „Митници“. Прогнозните количества за унищожаване са 85 000 кг алкохол, 90 000 кг горива, 80 000 кг лекарства и медицински изделия и 60 000 кг други химически продукти. Прогнозната стойност е 2 955 000 лв. без ДДС.

В общата цена на обществената поръчка е включен и транспортът, който я оскъпява допълнително с 1 440 075 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти за участие е 23 ноември.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.