Парите за висше – гледайте по-внимателно рейтинга на университетите (Графика)

0

Увеличението на таксите за сметка на трансферите е ключово – ще доведе до търсенето на качествено образование

По повод проекта за премахване на таксите за обучение по държавната поръчка на студенти и докторанти в държавните висши училища, които променят финансовия модел на системата в посока финансиране с трансфери от държавния бюджет без прякото участие на студентите.  

Може ли да има друг подход към финансирането на висшето образование у нас? Да, ето какъв:

Увеличаване на участието на студентите във финансирането на услугата и постепенно оттегляне на държавата от модела – увеличението на таксите за сметка на трансферите е ключово и ще доведе до овластяване на студентите и повишаване на търсенето на качествено висше образование. То ще повиши отговорността на студентите при избора и по-ясна мотивация в решението дали да учи и къде. Същевременно това ще доведе до увеличаване на конкуренцията между вузовете за студенти и ще оказва натиск върху таксите надолу.

Ролята на държавата да се концентрира върху изграждане на система за ранно откриване, оценка и заплащане на

обучението на студенти с финансови затруднения – например под формата на стипендиантска програма

Програмата може да бъде насочена към ученици с отличен успех и към такива с добър успех и ниски доходи, така че да се осигури тяхното обучение във висши училища, както и да се използва за насърчаване на обучението по много ограничен кръг специалности, които са необходими за пазара на труда, но за които липсват желаещи студенти.

Подобряване на системата за акредитация и оценяване на качеството на университетите и професионалните направления, извършвана в момента от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА), в посока на: включване на външни експерти при оценяването на ВУЗ, включително представители на бизнеса; вземане предвид мнението на студентите; по-силен акцент върху данните, предоставяни от Рейтинговата система на висшите училища; въвеждане на ясни правила, при които държавата да се оттегля от финансирането на определени университети – например при съдебно решение за извършени системни нарушения и/или престъпления и др.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.