Премахват адвокатската тайна

0

Адвокатската тайна реално ще бъда премахната. Това става ясно от становище на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) по промени в Закона за мерките срещу избирането на пари, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Ако при работата си адвокати, данъчни консултанти, одитори или счетоводители установят несъответствие между събраните от тях данни за действителните собственици на дадена фирма и наличните данни в съответния регистър на Агенцията по вписванията, трябва да сигнализират за това, гласят подготвените промени в закона. В уведомлението до Агенцията по вписванията адвокатите трябва да представят и всички налични документи за това кои са действителните собственици на фирмата.

Това ново задължение на адвокатите нарушава конституционно защитени ценности и права, и по-специално независимостта на адвокатурата, гласи становището на ВАдС. Според Конституцията всеки има право да се срещне насаме с адвоката си и тайната на тяхната комуникация е неприкосновена. От тук може да се направи извод, че правната консултация трябва да остане професионална тайна, освен ако правната консултация се дава с цел изпиране на пари или финансиране на тероризъм или адвокатът знае, че клиентът търси юридически съвет с цел изпиране на пари или финансиране на тероризъм, посочват от ВАдС.

Прецизно тълкуване на директивата на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари води до извода, че адвокатите са изключени от списъка на хора и фирми, които трябва да докладват за съмнения за изпиране на пари, допълват от ВАдС.

Проектозаконът предвижда след като адвокат уведоми Агенцията по вписванията, че действителният собственик на дадена фирма не е този, който фигурира в регистъра, от Агенцията по вписванията трябва да изпратят покана до фирмата да регистрира истинския собственик. Като наред с това Агенцията по вписванията трябва да запази анонимността на адвоката, който е подал сигнала. Според ВАдС предложените промени ще нарушат правилото за адвокатска тайна.

От ВАдС възразяват и срещу други предложени промени. Например измененията в закона предвиждат, че действащ адвокат не може да бъде човек, който е бил шеф или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е обявено във фалит, ако са останали неудовлетворени кредитори. Предлага се тази забрана да важи 5 години, при положение, че ограничението човек да бъде шеф на фирма, ако предишната му е фалирала, е само две години.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.