Сигнал: „Ауторек” АД прибра 25 млн. лв., а плати само 5176 лв. данък (ТРЕТА ЧАСТ)

0

Четири фирми реализират по криминален начин милионни печалби с екотакси на гърба на държавния бюджет, за което Narod.bg вече подаде сигнал до МВР! Търговските дружества са прибрали около 130 млн. лв., а на този фон са внесли като данъци едва… 9000 лева. Схемата за данъчни, финансови измами и пране на пари е организирана от дружествата, които събират продуктовите такси (екотакси) „Автоекопроджект“ АД, „Българска рециклираща компания” АД, „Ауторек” АД и „Българска организация за автомобили” АД.

В първите две части медията осветли схемата, по която „Автоекопроджект“ АД и „Българска рециклираща компания” АД инкасират оборот от над 24,5 милиона лева и съответно 100 млн. лева.

Сега Narod.bg покаже какви ги върши третото АД от схемата – „Ауторек”.

АУТОРЕК“ АД с ЕИК 201016340. Дружеството за по-малко от 9 месец – от 1 януари 2023 г. до септември 2023 г. е реализирало над 10 милиона приходи от събиране на екотакси. Схемата за източване на паричните средства е идентична с тази на „АВТОЕКОПРОДЖЕКТ“ АД и „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК 131444613. Отново се превеждат авансови плащания към следните свързани дружества:

  • „ДК СОФТРЕЙД“ ЕООД с ЕИК 200286678
  • „ИНВЕСТРЕЦИКЛИНГ“ ЕООД с ЕИК 131340646
  • „НАДИН ХОЛД“ ЕООД с ЕИК 201693513
  • „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ“ ЕООД с ЕИК 204454625
  • „СТАН 3-2020“ ЕООД с ЕИК 206284890
  • „КАМЕКС КОМЕРС“ ЕООД с ЕИК 123670847
  • „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД с ЕИК 204777087

Източването на придобитите пари отново върви по старата схема – след постъпване на им по банковите сметки на цитираните дружествата пачките се теглят в брой на каса. И при „Ауторек” АД са налице безспорни доказателства, че дружествата не извършват разкомплектоване на излезли от употреба МПС в такъв голям обем, а се симулира търговска дейност с цел паричните средства да постъпят по банковите сметки и да бъдат своевременно изтеглени.

В конкретния случай се нанасят огромни щети не само на крайните потребители на услугата, но и на държавните контролни и приходни институции като цяло. Чрез извършване на преводи към дружествата на второ ниво „АУТОРЕК“ АД с ЕИК 201016340 генерира фиктивни разходи с цел да не се внася дължимия за тези приходи корпоративен данък към бюджета. Показателите на дружеството за предходните години за потресаващи.

За 2022 г. приходите на дружеството от продажба на екотакси са в размер на 12 290 000 лева. Разходите от фиктивни сделки с горецитираните дружества са в размер на 12 270 000 лева. Печалбата на дружеството е сведена до едва 28 445. 00 лв. и така платеният корпоративен данък в размер на 2 844, 54 лв.

За 2021 г. приходите на дружеството от продажби на екотакси са в размер на 12 457 000,00 лв. Разходите от фиктивни сделки с горецитираните дружества са в размер на 12 443 000.00 лв. Печалбата на дружеството е в размер на 23 324.00 лв. и платен корпоративен данък в размер на 2 332.00 лв. Общо внесеният данък е точно 5176, 54 лева…

Narod.bg обещава четвърта част на разследването, в която ще осветли схемата на „Българска организация за автомобили” АД.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.