Стряскаща статистика: Голям кошмар за почти една трета от пловдивчани

0

През 2023 г. линията на бедност за област Пловдив e 575.50 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност е 20.9% от населението на областта, а почти една трета живеят в тежки материални лишения.

Това сочат индикаторите за бедност и социално включване в Пловдив и региона за посочения период, пише Марица бг.

Цифрите предоставиха от Териториално статистическо бюро Юг, което е част от НСИ. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 23.2%, а относителният дял на бедното население – с 1.3 процентни пункта.

Линията на бедност се изчислява на база 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Данните за 2023 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери – обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, равнището на бедност се повишава от 20.9 до 27.9%, или със 7 процентни пункта.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45%, или с 24.1 процентни пункта.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

От статистиката уточняват, че най-голям брой лица – 53 %, не могат да си позволят със собствени средства неочаквани разходи, като неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др. 48.1 % са тези, които не могат да заминат на едноседмична почивката извън дома, да си позволят подмяна на остаряла мебелировка – 46.9%, купуването на два чифта обувки в зависимост от сезона, и/или за всички сезони – 40.5%.

Успоредно с това 22.7% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си. Цифрите показват, че през 2023 г. 28.7% от населението в Пловдив и областта живее в тежки материални лишения. 

През миналата година 30.3 хил. лица на възраст 18 – 64 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 8.6% от населението, а спрямо 2022 г. относителният им дял намалява с 1.8 процентни пункта. През 2023 г. 34.7% от населението в област Пловдив, или 219.2 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване. Добрата новина е, че стойността на този показател намалява с 2.8 процентни пункта спрямо 2022 г., при мъжете – с 1.6 процентни пункта, а при жените – с 3.9 процентни пункта.

На национално ниво, по линия на бедност, Пловдивска област заема междинно положение.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.