Всичката Мара втасала: „Копейките“ внасят забрана за строеж на фотоволтаици

0

„Копейките“ от „Възраждане“ внесехо в Народното събрание Проект на решение за мораториум върху промяна на предназначението на земеделски земи –  държавна и общинска собственост, за изграждане на фотоволтаични паркове.

В него се предлага спирането на изграждането на фотоволтаични паркове върху имоти с ниви, ливади и пасища (НЛП).  Задължава в срок от три месеца Министъра на земеделието, околната среда и водите да изработи законодателство, което да определя реда на промяна на земеделските площи във фотоволтаични и до изработването на закон да бъде забранено отдаването на земя за изграждане на фотоволтаици.

В мотивите на Проекта на решение вносителите посочват, че тенденциозно, все повече „инвестиционни намерения“ за изграждане на фотоволтаични паркове върху огромни терени, с начин на трайно ползване – ниви, пасища и гори, общинска или държавна собственост, биват одобрявани и изпълнявани.

По неофициални данни, към настоящия момент в деловодствата на общините има чакащи преписки с намерения за изграждане на фотоволтаични централи върху над 40 000 декара земя, 99% от които общинска собственост.

От една страна, при условие, че дните от годината, в които изкупните цени на енергийната борса са отрицателни, стават все повече, а в същото време произведената земеделска продукция на българския пазар е под 30%, този начин на отдаване и унищожаване на земеделска земя е недопустимо.

„Терените, от които принципно земеделските производители все повече се нуждаят, често се използват до последните дни преди да бъдат  отдадени  с решение на Общински съвет с учредено право на строеж. Обикновено това се случва в малки населени места и за огромни периоди от време, за които често не е упомената крайна дата.

Без да бъде законно урегулирана, тази практика се превърна в процес, който води до унищожаване на големи площи земеделска земя, и в тази връзка внасяме предложение за мораториум за забрана на строеж на фотоволтаици, докато бъде изготвен такъв и процесите урегулирани“, коментира Даниел Петров от „Възраждане“, който е един от авторите на внесения днес Проект на решение.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.